www.TOSSEHUSET.dk

Menu
Forside
Bag facaden
Havedam
KoiHold
Bonsai
Dyreparken
Koi Pond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er en underside til sygdomssiden, med ekstra billeder og film.

 

Parasitter

Anchor worm – Ankerorm - Lernea

En almindelig parasit på vores koi’er som er synlig for øjet og kan nå en længde på 10-12 mm. Den hører til gruppen af krebsedyr (crustacea). Og det er i øvrigt kun hunnen der hægter sig fast (rent teknisk indeni koi'en idet den gennemborer huden og hægter sig på en muskel).

 

Den genkendes ved små bomuldsagtige ”totter” under et skæl på koi’en, der efterfølges af en hvid trådagtig streng der kommer frem under skællene, og som er parasittens hale.

 

Uopdaget vil den sidde hægtet fast i cirka 14 dage, hvor hele den gennemgår sin livscyklus. Formering sker i maj/juni hvorefter den mandlige ankerorm dør. Hunnen har to æg-sække ved enden og herfra klækker æggene og svømmer frit indtil de kommer i kontakt med en ny vært og cyklus starter forfra. Den voksne hun dør kort herefter og efterlader som regel store sår som inficeres med bakterier. Dens livscyklus kan ikke færdiggøres under 15 grader, men til gengæld kan æggene ligge uberørte i dammen og klække når temperaturen og forholdene er rigtige.

 

 

 

 

Chilodonella Cyprini

En parasit tilhørende gruppen af protozoer – encellet organisme. Chilodonella er derudover en ciliat dvs. den typisk har hundredvis af cilliater – fimrehår som den benytter ved fremdrift.

Den er cirka 40-70 my, afhængig af om den ses i længden eller bredden og kan identificeres i et mikroskop ved 100X opløsning, men ses dog bedre ved 250X.

Den er pæreformet, hjerteformet eller oval som en rugbybold afhængig af hvilken form man lige ser den i, da den ligesom Costia er i stand til at svømme korte afstande.

Den minder lidt om Ich - Ichthyophthirius multifilis – White Spot – Fiskedræber - men har dog ikke den bønneformede/hesteskoformede kerne, men er i stedet fuld af små bobler.

Chilodonella reproducerer sig selv hovedsagelig ved binær deling (dvs. 2,4,8). Koldt vand om foråret får denne parasit til at stortrives og forårsage masseinvasion og temperaturer mellem 5-10 grader synes at være det ideelle for denne parasit hvorfor den også er vigtig at holde øje med idet den er klar førend koi’ernes immunforsvar er oppe at køre efter vinterens semidvale.

Det er også en parasit der kan være i ”dvale” længe for pludselig at blusse op når forholdene er rigtige. Er ikke glad for temperaturer over 20 grader, så her begynder man at kunne ånde lettet op hvad angår denne parasit.

 

 

 

Costia - Ichthyobodo Necator – tidligere Costia Necatrix

En parasit tilhørende gruppen af protozoer – encellet organisme. Costia er derudover en flagellat dvs. at den typisk har flageller/svingtråde som bruges til fremdrift.

Parasitten er meget svær at spotte idet den er meget lille – specielt i sit fritsvømmende stadie og samtidig bevæger den sig meget hurtigt, hvorfor man nogle gange kun kan se kanten af den eller den flade side. Man skal derfor bruge minimum 400X gerne 1000X og nogen gange kan det være nødvendigt at farve prøven for at få en positiv identifikation af parasitten.

Costia er klassificeret som en koldtvandsparasit og kan normalt ikke overleve temperaturer over 30 grader, men er til gengæld effektiv helt ned til 2 grader og derfor også når fiskens immunforsvar er lavest. Costia kan være fatsankret eller fritsvømmende og ligner små kommaer eller halvåbne konkylieskaller (hvis man overhovedet når at spotte andet end bevægelse under mikroskopet). Angreb af denne parasit kan optræde lynhurtigt og den dræber store mængder af fisk. Når den rammer påvirker den både huden og gællerne på koi’en og Costia mistænkes for kun at påvirke fisk der allerede er svækket af andre årsager og ses derfor ofte som sekundær parasit i et angreb.

Når Costia er fastankret forbliver en flagellat (svingtråd) fikseret til fiskens overflade og denne bevægelse kan nogen gang se ud som en flamme fra et lys der blæser ganske lidt i vinden. Costia kan også ses samlet ved kanten af gællen som derved får et takket udseende (som på en sav).

Formering er ved binær deling (2,4,8)og kan være så hurtig at en fisk kan være dækket i løbet af 1-2 uger, hvis den får lov til at være ubehandlet. Den optimale temperatur for formering er mellem 10-25 grader, men den kan sagtens overleve helt ned til 2 grader som voksen for at gøre skade. Dog kan den ikke overleve over 30 grader.

Livscyklus er komplet i løbet af 10-12 timer ved 26 grader (hvorefter parasitten dør), men det tager f. eks 6 dage ved eks. 4 grader, så Costia er ligesom mange andre parasitter meget temperaturafhængig.

 

 

 

 

Epistylis:

En parasit tilhørende gruppen af protozoer – encellet organisme. Den er derudover en ciliat, dvs. forsynet med hundredvis af cilliater – fimrehår som den benytter til fremdrift.

Dog er den lidt speciel idet den lever i kolonier der minder om stilke på en blomst. Denne stilk bevæges ikke/skifter form hvorimod ”blomsten på stilken” består af cilliater der skifter form og bevæger sig og kan se aflang til rund ud. Ligesom Trichodina optræder den som regel ved problemer med traume, stress eller vandkvalitet.

 

Den danner hvide bomuldsagtige vattotter og inficerer som regel finner og øjne først og lever derefter i (åbne) sår. Når den ses i mikroskop er den let genkendelig ved svag opløsning eks 250X grundet en facon som en tulipan/ballon på en stilk. Den gør ikke direkte skade som f. eks fluke, men forårsager en sekundær massiv bakteriel infektion også kendt som "Ulcer Disease".

 

Selvom den med øjet ligner Saprolegnia er det meget er det vigtigt at få Epistylis positivt identificeret via mikroskop da behandling er meget forskellig.

 

 

Eye Fluke - Diplostomum Spathaceum - Øjenikte

En parasit der borer sig ind i kroppen og arbejder sig vej op til øjet. Inficerer øjet via eksempelvis små snegle i dammen som koi’en spiser samt via fugle fra dam til dam. Fisken kan blive så stresset over angrebet af øjenikte at den rent faktisk kan dø inden ikten når øjet!  En måde at minimere en risiko for øjenikte er at overdække dammen, for når koi’en først er angrebet er der ingen mulig behandling. Man kan dog prøve at forsøge sig med Praziquantel hvilket dog er voldsomt dyrt, men da der er larvestadier i dammen kan man ikke søge en billigere løsning og f. eks behandle i karantænekar. 30-40 my store i larvestadiet.

 

 

Fish Lice – Karpelus - Argulus

En parasit tilhørende gruppen af krebsdyr (crustacea) og faktisk ikke en lus.

Den ses let med det blotte øje og tilføres normalt dammen via tudser og frøer. Parasitten er grønlig, tallerkenformet og størrelsen varierer mellem 3-7 mm, men kan optræde større (helt op til 7-10 mm). Den har en flad krop med otte ben som den bruger til at svømme med samt en hale som bruges som et ror. Den lever af slimlaget på koi’en og senere af blodet samt huden som den skærer sig igennem vha. 2 skarpe ”snabler” (som sidder mellem dens øjne). Derved skader den koi’ens hud som bliver rød og irriteret, bløder og sekundært opstår der som regel en bakteriel infektion. Når den gennembryder koi’ens hud udsendes en gift, og denne gift alene er i stand til alene at slå meget små koi’er ihjel.

Parring finder sted i det sene forår/tidlig sommer og æggene (en hun kan lægge op til 500 æg) udlægges i lange strenge langs dammens vægge eller på algetråde, hvorefter hunnen dør. Det tager cirka æggene 15 dage (ved 25 grader) til 24 dage ved 20 grader at klække. Når æggene er klækket, vil ynglen som er cirka 1 mm. lange hurtigt finde en vært at fastgøre sig til. Afhængig af temperatur, vil denne yngel blive kønsmoden i løbet af 20-50 dage og livscyklus starter forfra. Parasitten kan overleve i op til 3 uger uden vært og kan i løbet af sit kønsmodne liv ”gyde” cirka 10 gange. Da udklækning er temperaturafhængig vil æg der lægges i efteråret først klække det efterfølgende forår!

 

 

Gill Fluke – Gælleorm - Dactylogyrus

En parasit tilhørende gruppen af trematoder (fladorm) som er karakteriseret ved et sæt kroge som den bruger til at fastgøre sig til koi’en med og som er omkranset af mindre kroge.

Parasitten er ormeformet og fæstner normalt på gællerne og lever også af selve gællelåget og kan derfor gøre umådelig skade. Den bevæger sig via sammentrækninger.

Gill Fluke er godt nok hermafrodit, men den føder IKKE levende unger. Den lægger æg og der kan lægges to typer. Den ene type klækker efter 2-4 dage og den anden – såfremt den lægges i meget koldt vand – klækker først når vandtemperaturen igen stiger, som regel efter 4 måneder eller lignende når det igen er forår. Derfor er det utrolig svært at udrydde denne parasit. Den type der klækker efter kort tid vil kun kunne leve i få timer uden en vært, ellers går den til grunde. Finder den en vært vil larven modnes på omkring 1 uge og være klar til at formere sig.

 

 

Gill Maggots - Ergasilus

En parasit tilhørende gruppen af krebsdyr (crustacea). Hvis den sidder uopdaget kan den forårsage stor ødelæggelse på gællerne og gællelåg samt på munden.

Livscyklus starter med hunnen angriber gællen på koi’en. Hun producerer herefter ægsække som herefter frigiver yngel i dammen efter et par dage. Disse udvikler sig i flere stadier og finder nu en vært (kan også gøre det inden de rent faktisk er færdigudviklet). Når de er kønsmodne vil parring finde sted, hannerne dø og livscyklus starte forfra.

 

 

Hexamita:

En parasit tilhørende gruppen af protozoer, dvs. encellet organisme. Hexamita er derudover nogle gange oval, nogle gange en rund flagellat (dvs. forsynet med flageller – svingtråde for fremdrift) og har 3 par indre flageller som hovedsagelig sætter sig i bughulen på koi'en. Den er 6-8 my i bredde og 10-12 my i længde.

 
 

Nodular disease-  Myxobolus - Frog Face

En ekstern parasit som angriber kroppen, finner, gæller og interne organer samt muskler.

Sygdommen er smitsom hvorfor det er vigtigt at flytte eventuelle inficerede fisk. Sygdommen kan desværre tage flere måneder at få bugt med hvis fiskene overlever for der er ingen kendt behandling, hvorfor det kan være vanskeligt hvad angår karantæne og man måske skal tage stilling til en human aflivning.

Der optræder buler/klumper specielt omkring under øjet, ved munden og gællerne. Disse cyster er cirka 5 mm i diameter og har et hvidligt til gulligt udseende og indeholder flere tusinde små parasitsporer. Når indre organer er inficerede spredes sygdommen i dammen via afføringen.

 
 

Oodinium - O. Pillularis

En parasit tilhørende gruppen af protozoer som er en encellet organisme. Derudover er den en dino-flagellat, dvs. besidder flageller – svingtråde som benyttes ved fremdrift. Samtidig benytter denne parasit sig af dinosporer som er umodne fritsvømmende oodinium organismer som sætter sig i hud og gæller på offeret. Dinosporen sender et syleskarpt rør ned i koi’en hvorfra den suger alt indhold ud i hudcellen.

Dinosporerne begynder at svulme op eftersom de suger næring og omdannes til cyster der igen fyldes med dinosporer. Cysten svulmer op og punkterer hvorved de nye dinosporer slipper ud. De har nu 48 timer til at finde en ny vært. Livscyklussen tager 10 dage.

 
 

Parasitic gill disease/Glosatella - Apiosoma

En parasit tilhørende gruppen af protozoer – encellede organismer, som tillige er en cilliat, dvs. den er omgivet at hundredvis af cilliater – fimrehår som den bruger til fremdrift.

Parasitten ligner meget Chilodonella og Trichodina. Parasitten er vaseformet. Og cilliaterne er placeret i den bredeste ende af koi’en. Symptomer er forøget slimlag. Derudover hænger koi'en i vandet, har klappede finner og gisper.  Hvis der er tilstrækkelige parasitter vil koi’en også virre med hovedet samt helt stoppe med at tage føde. Apiosoma efterfølges som regel af bakterielle infektioner og svamp. Behandles med Formalin/Malakitgrøn..

 
 

Skin Fluke – Hudsugeorm - Gyrodactylus

En parasit hørende til gruppen af trematoder (fladorm).  Den hæfter sig på koi'en via mindre kroge og driver herefter to længere/større kroge ind i fisken for at holde sit greb. Når den bevæger sig er det via sammentrækninger som eks. en regnorm.

Den er en bemærkelsesværdig parasit for ikke alene kan man på en voksen fluke se en unge indeni (den er nemlig hermafrodit og føder levende unger), men indeni denne unge kan man også se et embryo/æg. Denne unge parasit er på under 4 dage kønsmoden og klar til selv at føde en unge og derefter hver 4-5 dag, så, så det er en eksplosiv parasit at få i sin dam!. De lever i omkring 12-15 dage. Parasitten er let genkendelig allerede ved 100X men bliver tydeligere ved eks. 200X.

Parasitten er ikke i stand til at svømme, derfor smittes via direkte kontakt. Men den er i stand til at løsgøre sig fra værten og ligge på bunden til en ny fisk kommer forbi og kan overleve sådan i op til 3-5 dage. 

Fluke æder slim, hud og blod og forårsager stigende sår på gæller og hud (til at begynde med mikroskopiske).  Disse sår bliver oftest angrebet af aeromonas og så står man med to problemer: Først en parasitbehandling og derefter en bakteriel behandling. 

 
 

Tapeworm – Bændelorm - Bothriocephalus

En parasitisk orm som i sit fuldvoksne stadie har en længde af mellem 15-23 cm og en bredde på 3 mm. og som lever i koi’ens indre. Den er hvidlig med ribber/riller og ses som regel ikke med mindre man obducerer en fisk. Æg frigøres med koi’ens afføring, disse klækker og bliver til fritsvømmende larver og denne larve inficerer krebsdyr som derefter spises af koi’er. Man skal derfor være påpasselig med levende foder i denne stil til sine koi’er.

 
 

Trichodina 

En parasit tilhørende gruppen af protozoer som er en encellet organisme. Derudover er Trichodina en cilliat, dvs. den er forsynet med hundredvis af fimrehår – cilliater – som benyttes til fremdrift.

 

Trichodina er en af de nemmeste parasitter at opdage under mikroskop. Den er rund og ser man den fra siden af ligner den en omvendt tallerken grundet den lidt kuplet form. Andre betegner den som en slags flyvende tallerken. Den har tre ringe med cilliater der omgiver kroppen. Trichodina glider hurtigt over gæller og hud overflade og findes som regel ved gællerne men findes også på resten af kroppen specielt når fisken svækkes

Let genkendelig allerede ved 100-200X men bliver bedre ved 400X.

Trichodina kan være forekommende i lavt antal uden at forårsage sygdom, idet den jo ikke selv forårsager generelle læsioner (disse opstår som et sekundært bakterieangreb). Det er først når andre forhold såsom problemer med vandkvalitet, stress (måske grundet forøget tæthed) samt svækket immunforsvar er til stede at den reelt udgør et problem. Den er klassificeret som en varmtvandsparasit og kan overleve et stykke tid uden en vært.

 

Trichodina kan formere sig på 2 måder men den mest almindelige er binær deling  (2, 4, 8). Der skal være et samspil mellem formering og slimlag på koi'en førend Trichodina trives. Derfor kan sunde fisk udmærket modstå Trichodina, men bliver de først stresset og immunforsvaret daler, så stortrives Trichodina og kan slå ihjel på kort tid, så Trichodina er mere afhængig af disse ting end f. eks andre parasitter der er temperaturafhængige hvad angår overlevelse og formering. 

 
 

White Spot – Fiskedræber - Ichthyophthirius multifilis (Ich)

En parasit tilhørende gruppen af protozoer, dvs. en encellet organisme. Derudover er den en ciliat, dvs. forsynet med typisk hundredvis af cilliater – fimrehår som bruges til fremdrift. Den kan ses i mikroskop ved 100X, men kan også ved massivt angreb ses med det blotte øje og ligner en lille hvid knapnålsprik på koi’en, specielt nem at spotte ved gællerne.

 

Formen på den almindelige voksne parasit er rund med en hestesko form indeni og parasitten har en kompleks livscyklus med 3 stadier både på fisken og i det omgivende nærmiljø.

 

Den voksne parasit forlader værten og indkapsler sig selv (efter kun 1 time som frigjort) og fastgører sig herefter til en sten eller planter. Indeni kapslen deler og mangedobler den sig til 250-1000 små sværmere som derefter frigøres og leder efter en ny vært. Nylig frigivne sværmere kan overleve cirka 55 timer. Sværmerne angriber typisk rygfinnen og halefinnen men også gæller og krop angribes. Sværmerne gennemborer overfladen af huden og befinder sig derfor indeni kroppen og ikke udenpå kroppen af den angrebne fisk.

Fra sværmerne fastgører sig til en koi og indtil de løsriver sig som voksne parasitter går fra 4 dage ved 24-27 grader til 35-40 dage ved 5-10 grader.  Herefter er vi tilbage ved start hvor den voksne parasit forlader værten og indkapsler sig.

 

Parasitten er derfor slået en anelse ned i vintermånederne men slet ikke ødelagt og det giver den en lang række fordele når foråret står for døren og koi’erne er svækkede af en lang vinter og gør den derfor ekstrem farlig.

 

Man skal også være opmærksom på at da parasitten lever indeni fisken er det kun parasitter i det flydende stadie der rammes hvorfor man skal behandle dammen gentagne gange for helt at udrydde denne parasit..

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koi Hold
Oprindelse
Ordbog
Varianter
Blodlinier/Kendetegn
Køb af Koi
Opdrættere
Anatomi
Sårpleje
Karantæne
Sygdom
Salt
Ferie
Hjemme Apotek
Foder/Fodring
Kønsbestemmelse
Vækst/Alder
Mikroskopi/Skrab
Tamme Koi'er
Gydning
Hvad hvis??
Alder/Mønster
Vandpleje
Planter eller ej
Årets Opgaver
Bedøvelse/Medicin
Tyveri/Hærværk
Farver/Skind/Skæl
Håndtering af koi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Tossehuset før du benytter/kopierer informationer ©